Käyttöehdot

Esittely

Näitä ehtoja sovelletaan sinun, tämän verkkosivuston käyttäjän (mukaan lukien kaikki aliverkkotunnukset, ellei heidän omissa ehdoissaan ole nimenomaisesti suljettu pois), ja tämän verkkosivuston omistajan ja ylläpitäjän Top Online Media Limitedin välillä. Lue nämä ehdot huolellisesti, koska ne vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi. Sinun suostumuksesi noudattaa näitä ehtoja ja sitoudut niihin katsotaan tapahtuvan, kun käytät verkkosivustoa ensimmäistä kertaa. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinun tulee lopettaa verkkosivuston käyttö välittömästi.

Näissä käyttöehdoissa Käyttäjät tai Käyttäjät tarkoittavat mitä tahansa kolmatta osapuolta, joka käyttää verkkosivustoa ja joka ei ole (i) Top Online Media Limitedin palveluksessa ja joka toimii työsuhteensa tai (ii) konsulttina tai muutoin tarjoamalla palveluja Top Online Media Limitedille ja käyttämällä verkkosivustoa tällaisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias voidaksesi käyttää tätä verkkosivustoa. Käyttämällä verkkosivustoa ja hyväksymällä nämä ehdot vakuutat olevasi vähintään 18-vuotias.

Immateriaaliomaisuus ja hyväksyttävä käyttö

 1. Kaikki verkkosivustolla oleva sisältö, elleivät käyttäjät ole ladannut sitä, on Top Online Media Limitedin, tytäryhtiöidemme tai muiden asiaankuuluvien kolmansien osapuolien omaisuutta. Näissä käyttöehdoissa Sisältö tarkoittaa mitä tahansa tekstiä, grafiikkaa, kuvia, ääntä, videota, ohjelmistoja, tietokokoelmia, sivun ulkoasua, taustalla olevaa koodia ja ohjelmistoa ja mitä tahansa muuta tietoa, joka voidaan tallentaa tietokoneeseen ja joka näkyy tai muodostaa osan. tämän verkkosivuston, mukaan lukien käyttäjien lataama sisältö. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä hyväksyt, että tällainen Sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, tietokantaoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Mitään tällä sivustolla ei saa tulkita antavan implisiittisesti, estoppel tai muutoin minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta käyttää mitä tahansa sivustolla näkyvää tavaramerkkiä, logoa tai palvelumerkkiä ilman omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
 2. Voit tehdä seuraavat toimet vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön:
  1. hakea, näyttää ja tarkastella Sisältöä tietokoneen näytöllä
  2. lataa ja tallenna Sisältö sähköisessä muodossa levylle (mutta ei millekään palvelimelle tai muulle verkkoon liitetylle tallennuslaitteelle)
  3. tulosta yksi kopio sisällöstä
 3. Et saa muuten jäljentää, muokata, kopioida, jakaa tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin mitään Sisältöä ilman Top Online Media Limitedin kirjallista lupaa.

Kielletty käyttö

 1. Et saa käyttää verkkosivustoa mihinkään seuraavista tarkoituksiin:
  1. millään tavalla, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai häiritsee kenenkään muun henkilön käyttöä tai nauttimista verkkosivustosta;
  2. millään tavalla, joka on haitallista, laitonta, laitonta, loukkaavaa, häiritsevää, uhkaavaa tai muuten vastenmielistä tai sovellettavien lakien, säädösten tai valtion määräysten vastaista;
  3. tekijänoikeudella suojatun sisällön sähköisten kopioiden tekeminen, lähettäminen tai tallentaminen ilman omistajan lupaa.

Linkit muille verkkosivustoille

 1. Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille sivustoille. Ellei nimenomaisesti mainita, nämä sivustot eivät ole Top Online Media Limitedin tai tytäryhtiöidemme hallinnassa.
 2. Emme ota vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällöstä emmekä ole vastuussa kaikista niiden käytöstä aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.
 3. Toiselle sivustolle johtavan linkin lisääminen tälle verkkosivustolle ei tarkoita sivustojen itsensä tai niitä hallitsevien henkilöiden hyväksymistä.

Tietosuojakäytäntö

 1. Verkkosivuston käyttöä säätelee myös tietosuojakäytäntömme, joka sisältyy näihin ehtoihin tällä viittauksella. Nähdäksesi tietosuojaselosteen, klikkaa seuraavaa: https://kasinoilmantilia.fi/tietosuojakaytanto/.

Verkkosivuston saatavuus ja vastuuvapauslausekkeet

 1. Kaikki verkkopalvelut, työkalut, palvelut tai tiedot, jotka Top Online Media Limited tarjoaa verkkosivuston kautta (Palvelu), tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”. Emme takaa, että Palvelu on virheetön ja/tai virheetön. Lain sallimissa rajoissa emme anna (suoraan tai epäsuoraan) takuita sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tietojen oikeellisuudesta, yhteensopivuudesta ja tyydyttävästä laadusta. Top Online Media Limited ei ole velvollinen päivittämään verkkosivustolla olevia tietoja.
 2. Vaikka Top Online Media Limited pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että verkkosivusto on turvallinen ja vapaa virheistä, viruksista ja muista haittaohjelmista, emme anna mitään takuuta tässä suhteessa ja kaikki Käyttäjät ovat vastuussa omasta turvallisuudestaan. henkilötiedot ja heidän tietokoneensa.
 3. Top Online Media Limited ei ota vastuuta verkkosivuston häiriöistä tai puutteellisuuksista.
 4. Top Online Media Limited varaa oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa osan (tai koko) verkkosivustosta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki saatavilla olevat tuotteet ja/tai palvelut. Näitä ehtoja sovelletaan edelleen kaikkiin verkkosivuston muutettuihin versioihin, ellei toisin nimenomaisesti mainita.

Vastuurajoitus

 1. Mikään näissä ehdoissa ei: (a) rajoita tai sulje pois meidän tai sinun vastuuta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, joka johtuu meidän tai sinun huolimattomuudestasi; (b) rajoittaa tai sulkea pois meidän tai sinun vastuusi petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta; tai (c) rajoittaa tai sulkea pois mitään meidän tai sinun vastuistasi millään tavalla, joka ei ole sovellettavan lain sallimaa.
 2. Emme ole vastuussa sinulle mistään tappioista, jotka johtuvat tapahtumista, jotka eivät ole meidän kohtuullisessa kontrollissamme.
 3. Lain sallimissa rajoissa Top Online Media Limited ei ota vastuuta mistään seuraavista:
  1. liiketoiminnan tappiot, kuten voittojen, tulojen, tulojen, odotettujen säästöjen, liiketoiminnan, sopimusten, liikearvon tai kaupallisten mahdollisuuksien menetys;
  2. datan, tietokannan tai ohjelmiston katoaminen tai vahingoittuminen;
  3. erityinen, epäsuora tai välillinen menetys tai vahinko.

Yleistä

 1. Et voi siirtää mitään näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi kenellekään toiselle henkilölle. Voimme siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutemme, jos uskomme kohtuudella, että oikeuksiisi ei puututa.
 2. Saamme ajoittain muuttaa näitä ehtoja. Tällaisia tarkistettuja ehtoja sovelletaan verkkosivustoon julkaisupäivästä alkaen. Käyttäjien tulee tarkistaa käyttöehdot säännöllisesti varmistaakseen, että he tuntevat nykyisen version.
 3. Nämä ehdot yhdessä Tietosuojakäytännön kanssa sisältävät koko sopimuksen osapuolten välillä sen aiheesta ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat keskustelut, järjestelyt tai sopimukset, jotka ovat saaneet tapahtua ehtoihin liittyen.
 4. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ei koske näitä ehtoja, eikä millään kolmannella osapuolella ole oikeutta panna täytäntöön mitään näiden ehtojen määräyksiä tai luottaa niihin.
 5. Jos jokin tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen toteaa, että jokin näiden käyttöehtojen määräys (tai osa ehdoista) on pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys tai sen osa katsotaan vaaditussa laajuudessa poistetuksi. , eikä tämä vaikuta näiden ehtojen muiden ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.
 6. Ellei toisin ole sovittu, minkään osapuolen viivästymisen, toiminnan tai laiminlyönnin minkään oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttämisessä ei katsota luopuvan siitä tai mistä tahansa muusta oikeudesta tai oikeussuojakeinosta.
 7. Tätä sopimusta säätelee Englannin ja Walesin laki ja sitä tulkitaan sen mukaisesti, ja kaikki Sopimuksesta johtuvat kiistat (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaateet) ovat Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaisen lainkäyttövallan alaisia.< /li>

Top Online Media Limited -tiedot

 1. Top Online Media Limited on Englannissa ja Walesissa rekisteröity yritys, jonka rekisteröity numero on 08681838 ja jonka rekisteröity osoite on 96 Tilkey Road, Coggeshall, Colchester, Essex, CO6 1QN ja se ylläpitää verkkosivustoa https://kasinoilmantilia.fi.

Voit ottaa yhteyttä Top Online Media Limited sähköpostitse osoitteeseen [email protected].